หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 16 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
2 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 13 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 25 3
50.00%
3
50.00%
0
0.00%
6
4 โรงเรียนบ้านพยอม 17 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนบ้านตูม 63 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านปุน 31 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม