หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านพยอม 17 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
2 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 24 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 25 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
4 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
5 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 13 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
6 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 14 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
7 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 10 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านอาราง 6 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 16 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
16 โรงเรียนบ้านโนนแก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 7 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
18 โรงเรียนบ้านบักดอง 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 21 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
22 โรงเรียนบ้านตระกวน 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านตูม 63 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 19 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
26 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 11 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
30 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 4 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 22 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
32 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านโนนงาม 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านระหาร 14 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 11 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 14 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 18 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านกระเจา 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านโดนอาว 28 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
45 โรงเรียนบ้านตระกาจ 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านสะพุง 10 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
48 โรงเรียนบ้านกันจาน 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านหนองคู 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม