หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด คณิตศาสตร์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 9
81.82%
2
18.18%
0
0.00%
11
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 6
60.00%
3
30.00%
1
10.00%
10
3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 5
55.56%
2
22.22%
2
22.22%
9
4 โรงเรียนบ้านตูม 63 4
57.14%
2
28.57%
1
14.29%
7
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 4
44.44%
4
44.44%
1
11.11%
9
6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
7 โรงเรียนบ้านสามเส้า 30 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
5
8 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 4
44.44%
4
44.44%
1
11.11%
9
9 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 3
42.86%
0
0.00%
4
57.14%
7
10 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
11 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 14 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 2
33.33%
3
50.00%
1
16.67%
6
14 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 23 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
15 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 7 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
16 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 24 2
50.00%
0
0.00%
2
50.00%
4
17 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
18 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 6 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
19 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 22 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
20 โรงเรียนบ้านหนองคู 10 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 10 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
22 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 25 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
23 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 7 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
24 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
27 โรงเรียนบ้านกระหวัน 17 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
28 โรงเรียนบ้านโดนอาว 28 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านกระบี่ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 6 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
31 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านสะพุง 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านโนนจิก 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านหนองจิก 21 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
35 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านหนองยาว 12 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
37 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
38 โรงเรียนบ้านหนองรุง 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านจะเนียว 18 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
42 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 21 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
43 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 16 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
46 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 19 1
16.67%
2
33.33%
3
50.00%
6
48 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 25 1
25.00%
3
75.00%
0
0.00%
4
49 โรงเรียนบ้านนารังกา 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านจานบัว 27 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
51 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 22 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
52 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
53 โรงเรียนบ้านสดำ 18 1
25.00%
1
25.00%
2
50.00%
4
54 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 1
20.00%
4
80.00%
0
0.00%
5
57 โรงเรียนบ้านตาปรก 20 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
58 โรงเรียนบ้านพยอม 17 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม