หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด หุ่นยนต์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
3 โรงเรียนบ้านตูม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
รวม
11
11
0
0
11

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม