หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
2 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 24 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 25 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
4 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านเพ็ก 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนบ้านหนองคู 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านขนาด 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 18 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านดาน 15 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
12 โรงเรียนบ้านโดนอาว 28 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านตาแท่น 25 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
14 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 14 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านสดำ 18 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 23 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
24 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 4 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 24 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 15 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
28 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านตูม 63 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
32 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านหนองยาว 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านตายู 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม