หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0262
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
กันทรลักษ์วิทยา อาคาร3/ห้อง321-322/ชั้น2
11 ต.ค 2561 เวลา 09.00 น.
2
0263
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
กันทรลักษ์วิทยา อาคาร3/ห้อง323-324/ชั้น2
11 ต.ค 2561 เวลา 09.00 น.
3
0265
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
กันทรลักษ์วิทยา อาคาร3/ห้อง325/ชั้น2
11 ต.ค 2561 เวลา 09.00 น.
4
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
กันทรลักษ์วิทยา อาคาร3/ห้อง331-332/ชั้น3
11 ต.ค 2561 เวลา 09.00 น.
5
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
กันทรลักษ์วิทยา อาคาร3/ห้อง 333-334/ชั้น3
11 ต.ค 2561 เวลา 09.00 น.
6
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
กันทรลักษ์วิทยา อาคาร3/ห้อง312/ชั้น1
11 ต.ค 2561 เวลา 09.00 น.
7
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
กันทรลักษ์วิทยา อาคาร3/ห้อง 311/ชั้น1
11 ต.ค 2561 เวลา 09.00 น.
8
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 [ทีม]
กันทรลักษ์วิทยา อาคาร3/ห้อง311-312/ชั้น1
12 ต.ค 2561 เวลา 09.00 น.
9
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 [ทีม]
กันทรลักษ์วิทยา อาคาร3/ห้อง321-322/ชั้น2
12 ต.ค 2561 เวลา 09.00 น.
10
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม]
กันทรลักษ์วิทยา อาคาร3/ห้อง323-324/ชั้น2
12 ต.ค 2561 เวลา 09.00 น.
11
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
กันทรลักษ์วิทยา อาคาร3/ห้อง325/ชั้น2
12 ต.ค 2561 เวลา 09.00 น.
12
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
กันทรลักษ์วิทยา ที่จอดรถ บริเวณ อาคาร 10
12 ต.ค 2561 เวลา 09.00 น.
13
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
กันทรลักษ์วิทยา ที่จอดรถ บริเวณ อาคาร 10
12 ต.ค 2561 เวลา 09.00 น.
14
0313
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
กันทรลักษ์วิทยา ที่จอดรถ บริเวณ อาคาร 10
12 ต.ค 2561 เวลา 09.00 น.
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
กันทรลักษ์วิทยา อาคาร3/ห้อง335/ชั้น3
12 ต.ค 2561 เวลา 09.00 น.

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม