หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ภาษาต่างประเทศ
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 7
87.50%
1
12.50%
0
0.00%
8
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
3 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 12 4
66.67%
1
16.67%
1
16.67%
6
4 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
6 โรงเรียนบ้านกระเบา 21 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
7 โรงเรียนบ้านกันทรอม 15 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
8 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 19 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
9 โรงเรียนบ้านตระกวน 12 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
10 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านผือ 11 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 21 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
14 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 18 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
15 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 13 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
16 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 12 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 24 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
18 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 24 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
19 โรงเรียนบ้านสามเส้า 30 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
20 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 18 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
22 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
25 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 24 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 1
20.00%
3
60.00%
1
20.00%
5
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 13 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
30 โรงเรียนบ้านกระเจา 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 14 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
34 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
35 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 18 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
36 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 24 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 4 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 16 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
43 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
46 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
48 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านสว่าง 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
51 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม