หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ภาษาต่างประเทศ
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 9 7
87.50%
1
12.50%
0
0.00%
8
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 6 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
3 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 6 4
66.67%
1
16.67%
1
16.67%
6
4 โรงเรียนบ้านกระเบา 5 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
5 โรงเรียนบ้านกันทรอม 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
6 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
7 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
8 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 4 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
9 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
10 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
11 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
12 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
13 โรงเรียนบ้านตระกวน 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
14 โรงเรียนบ้านสามเส้า 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
15 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนบ้านผือ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
18 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
19 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
20 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 5 1
20.00%
3
60.00%
1
20.00%
5
21 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 5 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
22 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
24 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 4 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
25 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 5 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
26 โรงเรียนบ้านโนนสูง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
27 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
28 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
29 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
30 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
31 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 3 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
32 โรงเรียนบ้านกระเจา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านสว่าง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
55 โรงเรียนบ้านตูม 3 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
56 โรงเรียนบ้านโตนด 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
57 โรงเรียนบ้านปุน 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
58 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านจานบัว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านตานวน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านตาเอก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
72 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
73 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
74 โรงเรียนบ้านขนุน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
75 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
76 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
77 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
167
87
49
14
150

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม