หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-นาฏศิลป์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านตระกาจ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
2 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
7 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านชำม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านตาแท่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนบ้านตูม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านผือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านสว่าง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านอาราง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
รวม
26
24
0
0
24

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม