หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-ดนตรี
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 9
90.00%
1
10.00%
0
0.00%
10
2 โรงเรียนบ้านตูม 63 7
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
3 โรงเรียนบ้านขนุน 33 6
75.00%
2
25.00%
0
0.00%
8
4 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 25 6
85.71%
0
0.00%
1
14.29%
7
5 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
6 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 24 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
8 โรงเรียนบ้านกระหวัน 17 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
9 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 28 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
10 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 5
71.43%
2
28.57%
0
0.00%
7
11 โรงเรียนบ้านปุน 31 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
12 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 19 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
13 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 14 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
14 โรงเรียนบ้านดู่ 12 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
15 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 21 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
16 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
17 โรงเรียนบ้านตาแท่น 25 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
18 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
19 โรงเรียนบ้านนารังกา 8 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
20 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
21 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
22 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
23 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 18 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
24 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 24 3
50.00%
3
50.00%
0
0.00%
6
25 โรงเรียนบ้านดาน 15 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
26 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 22 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
27 โรงเรียนบ้านโตนด 13 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
28 โรงเรียนบ้านด่าน 22 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
29 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 22 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
30 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
31 โรงเรียนบ้านโดนอาว 28 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
32 โรงเรียนบ้านนาขนวน 11 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
33 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 16 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
34 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 4 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
35 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 16 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
36 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
37 โรงเรียนบ้านกระทิง 7 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
38 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 7 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
39 โรงเรียนบ้านจะเนียว 18 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
40 โรงเรียนบ้านหนองยาว 12 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
41 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 4 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
42 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 14 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
43 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 11 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
44 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 18 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
45 โรงเรียนบ้านตาปรก 20 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
46 โรงเรียนบ้านสว่าง 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
48 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 21 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านสามเส้า 30 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านกระเบา 21 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านจานเลียว 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 15 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
62 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 4 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านหนองจิก 21 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
66 โรงเรียนบ้านผือ 11 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 23 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
68 โรงเรียนบ้านหนองคู 10 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
69 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 14 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
70 โรงเรียนบ้านสดำ 18 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 9 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
72 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
73 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
74 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 12 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
75 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 4 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
76 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
77 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 4 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
78 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
79 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 7 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
80 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
81 โรงเรียนบ้านโนนงาม 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
82 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
83 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
84 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 19 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
85 โรงเรียนบ้านจานบัว 27 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม