หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-ดนตรี
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 10 9
90.00%
1
10.00%
0
0.00%
10
2 โรงเรียนบ้านตูม 7 7
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
3 โรงเรียนบ้านขนุน 8 6
75.00%
2
25.00%
0
0.00%
8
4 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 7 6
85.71%
0
0.00%
1
14.29%
7
5 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 10 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
6 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 7 5
71.43%
2
28.57%
0
0.00%
7
7 โรงเรียนบ้านกระหวัน 6 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
8 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 7 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
9 โรงเรียนบ้านปุน 6 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
10 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 6 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
11 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
12 โรงเรียนบ้านตาแท่น 6 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
13 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
14 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
15 โรงเรียนบ้านดู่ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
16 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
17 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
18 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
19 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 6 3
50.00%
3
50.00%
0
0.00%
6
20 โรงเรียนบ้านดาน 5 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
21 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 5 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
22 โรงเรียนบ้านโตนด 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
23 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 5 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
24 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
25 โรงเรียนบ้านด่าน 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
26 โรงเรียนบ้านตาเอก 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
27 โรงเรียนบ้านนารังกา 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
28 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
29 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
30 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
31 โรงเรียนบ้านโดนอาว 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
32 โรงเรียนบ้านตาปรก 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
33 โรงเรียนบ้านนาขนวน 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
34 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
35 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
36 โรงเรียนบ้านกระทิง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
37 โรงเรียนบ้านจะเนียว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
38 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
39 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
40 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
41 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
42 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
43 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
44 โรงเรียนบ้านหนองยาว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
45 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
46 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 8 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
47 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
48 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
49 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
50 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 4 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
51 โรงเรียนบ้านหนองคู 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
52 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
53 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
54 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
55 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
56 โรงเรียนบ้านกระเบา 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านจานบัว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านจานเลียว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
72 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
73 โรงเรียนบ้านผือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
74 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
75 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
76 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
77 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
78 โรงเรียนบ้านสดำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
79 โรงเรียนบ้านสว่าง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
80 โรงเรียนบ้านสามเส้า 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
81 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
82 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
83 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
84 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 4 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
85 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
86 โรงเรียนบ้านกราม 5 0
0.00%
4
80.00%
1
20.00%
5
87 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 3 0
0.00%
2
66.67%
1
33.33%
3
88 โรงเรียนบ้านภูทอง 4 0
0.00%
2
66.67%
1
33.33%
3
89 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
90 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
91 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
92 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
93 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
94 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
95 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
96 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
97 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
98 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
99 โรงเรียนบ้านตระกวน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
100 โรงเรียนบ้านตายู 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
101 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
102 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
103 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
104 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
105 โรงเรียนบ้านพยอม 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
106 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
107 โรงเรียนบ้านสะพุง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
108 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
109 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
110 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
111 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
112 โรงเรียนบ้านระหาร 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
113 โรงเรียนมหาราช 2 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
319
197
67
14
278

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม