หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 18 7
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 7
58.33%
4
33.33%
1
8.33%
12
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
4 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 17 5
62.50%
3
37.50%
0
0.00%
8
5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
6 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
7 โรงเรียนบ้านตูม 63 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
8 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
9 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 12 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
10 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 23 4
66.67%
0
0.00%
2
33.33%
6
11 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
12 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
13 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
14 โรงเรียนบ้านกันทรอม 15 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
15 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 14 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
16 โรงเรียนบ้านจะเนียว 18 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
17 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
18 โรงเรียนบ้านตาปรก 20 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
19 โรงเรียนบ้านกระหวัน 17 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
20 โรงเรียนบ้านหนองจิก 21 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
21 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 19 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
22 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 15 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
23 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
24 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 25 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
25 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 10 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
26 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 31 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
27 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
28 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 7 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
29 โรงเรียนมหาราช 2 12 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
30 โรงเรียนบ้านกันจาน 7 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
31 โรงเรียนบ้านระหาร 14 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
32 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 18 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
33 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 11 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
34 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 15 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
35 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 12 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
36 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
37 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
38 โรงเรียนบ้านคำกลาง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
39 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 8 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
40 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 16 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
41 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
42 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
43 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 18 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
44 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 13 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
45 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 22 1
25.00%
3
75.00%
0
0.00%
4
46 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 18 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
47 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 8 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
48 โรงเรียนบ้านตาแท่น 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 9 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
50 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 25 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
53 โรงเรียนบ้านจานบัว 27 1
20.00%
3
60.00%
1
20.00%
5
54 โรงเรียนบ้านกระทิง 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 4 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 9 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
58 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านโดนอาว 28 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
60 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
61 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 12 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
63 โรงเรียนบ้านสามเส้า 30 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านขนุน 33 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
68 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
69 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 24 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านปุน 31 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
71 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
72 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 18 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
73 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 14 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
74 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม