หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 12 7
58.33%
4
33.33%
1
8.33%
12
2 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 7 7
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 7 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
4 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 10 5
62.50%
3
37.50%
0
0.00%
8
5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 6 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
6 โรงเรียนบ้านตูม 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
7 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
8 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 6 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
9 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
10 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
11 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 6 4
66.67%
0
0.00%
2
33.33%
6
12 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
13 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
14 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 8 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
15 โรงเรียนบ้านกันทรอม 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
16 โรงเรียนบ้านตาปรก 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
17 โรงเรียนบ้านตาเอก 5 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
18 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 6 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
19 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 5 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
20 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
21 โรงเรียนบ้านกระหวัน 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
22 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
23 โรงเรียนบ้านจะเนียว 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
24 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
25 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
26 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
27 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
28 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
29 โรงเรียนมหาราช 2 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
30 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
31 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 4 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
32 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
33 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
34 โรงเรียนบ้านระหาร 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
35 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
36 โรงเรียนบ้านกันจาน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
37 โรงเรียนบ้านคำกลาง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
38 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
39 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
40 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
41 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
42 โรงเรียนบ้านจานบัว 5 1
20.00%
3
60.00%
1
20.00%
5
43 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 4 1
25.00%
3
75.00%
0
0.00%
4
44 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 4 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
45 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 4 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
46 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 4 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
47 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 7 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
48 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
49 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
50 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
51 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
52 โรงเรียนบ้านโดนอาว 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
53 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
54 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
55 โรงเรียนบ้านปุน 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
56 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
57 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
58 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
59 โรงเรียนบ้านกระทิง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านขนุน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านตาแท่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านสามเส้า 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
72 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
73 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
74 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
75 โรงเรียนบ้านด่าน 3 0
0.00%
3
100.00%
0
0.00%
3
76 โรงเรียนบ้านผือ 3 0
0.00%
2
66.67%
1
33.33%
3
77 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
78 โรงเรียนบ้านสดำ 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
79 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 4 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
80 โรงเรียนบ้านตระกวน 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
81 โรงเรียนบ้านนาขนวน 3 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
82 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
83 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
84 โรงเรียนบ้านขะยูง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
85 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
86 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
87 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
88 โรงเรียนบ้านปะทาย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
89 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
90 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
91 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
92 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
93 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
94 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
95 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
96 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
97 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
98 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 2 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
99 โรงเรียนบ้านดอนข่า 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
100 โรงเรียนบ้านดาน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
101 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
102 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
300
166
82
22
270

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม