หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด สุขศึกษา และพลศึกษา
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสว่าง 8 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
3 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 9 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านกันทรอม 15 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
7 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 24 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
11 โรงเรียนบ้านระหาร 14 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 5 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนบ้านตูม 63 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนบ้านหนองจิก 21 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 11 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม