หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด สุขศึกษา และพลศึกษา
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสว่าง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
2 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
3 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านขะยูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านตูม 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านระหาร 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านหนองจิก 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
28 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
29 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านตาปรก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนมหาราช 2 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
40 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
41 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
42 โรงเรียนบ้านสะพุง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
43 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
44 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
45 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
83
31
17
10
58

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม