หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด วิทยาศาสตร์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 6 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
2 โรงเรียนบ้านตูม 6 5
83.33%
0
0.00%
1
16.67%
6
3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 5 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
5 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
7 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
8 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
9 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
10 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 5 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
11 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
12 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 4 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
13 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านขะยูง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนบ้านด่าน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
18 โรงเรียนบ้านดาน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
19 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
20 โรงเรียนบ้านสะพุง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
22 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนบ้านโดนอาว 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
24 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
25 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
26 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
27 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
28 โรงเรียนบ้านปุน 3 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
29 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 3 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
30 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
31 โรงเรียนบ้านหนองคู 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
32 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
33 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านกระบี่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านกระหวัน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านขนุน 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านจานบัว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านซำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านดอนข่า 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านตาแท่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านบักดอง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านปะทาย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านสดำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3 0
0.00%
2
66.67%
1
33.33%
3
64 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
65 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
66 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 3 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
67 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนบ้านกันจาน 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านตระกวน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
72 โรงเรียนบ้านตระกาจ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
73 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
74 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
75 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
76 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
77 โรงเรียนบ้านดู่ 3 0
0.00%
0
0.00%
3
100.00%
3
78 โรงเรียนบ้านตาปรก 3 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
79 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 2 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
80 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
81 โรงเรียนมหาราช 2 2 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
82 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 2 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
83 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
84 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
85 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
86 โรงเรียนบ้านกระเบา 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
87 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
88 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
89 โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
90 โรงเรียนบ้านจานเลียว 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
91 โรงเรียนบ้านตานวน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
92 โรงเรียนบ้านนาขนวน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
93 โรงเรียนบ้านนารังกา 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
94 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
95 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
96 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
97 โรงเรียนบ้านภูทอง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
98 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
99 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
100 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
194
99
25
45
169

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม