หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด วิทยาศาสตร์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
2 โรงเรียนบ้านตูม 63 5
83.33%
0
0.00%
1
16.67%
6
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
4 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 24 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
5 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
6 โรงเรียนบ้านหนองจิก 21 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
8 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านด่าน 22 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านสะพุง 10 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
13 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
15 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 19 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
18 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
19 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 19 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
20 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
21 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 8 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
22 โรงเรียนบ้านดาน 15 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนบ้านขนุน 33 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 6 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
26 โรงเรียนบ้านบักดอง 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 17 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านเดื่อ 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านหนองคู 10 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
30 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 3 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
31 โรงเรียนบ้านกระบี่ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านกระหวัน 17 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านโดนอาว 28 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
38 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านซำ 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านตาแท่น 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
44 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 24 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 11 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
51 โรงเรียนบ้านสดำ 18 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 21 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านปุน 31 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
56 โรงเรียนบ้านจานบัว 27 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
59 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
61 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 31 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
62 โรงเรียนบ้านปะทาย 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม