หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนรวม - ศิลปะ
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
3 โรงเรียนบ้านตาเอก 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
4 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
5 โรงเรียนบ้านกราม 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านจานบัว 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านอาราง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านกันจด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านกันทรอม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านขนุน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านดู่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านตระกวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านตูม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านปุน 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านผือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านสลับ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านพยอม 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนบ้านภูทอง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
72 โรงเรียนบ้านตาปรก 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
73 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
74 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
75 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
76 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
107
72
20
5
97

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม