หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนรวม - ศิลปะ
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น 25 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 22 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
3 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 19 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
4 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
5 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านกราม 12 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 22 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 24 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านขนุน 33 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านตระกวน 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านกันจด 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 18 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านจะเนียว 18 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านจานบัว 27 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
25 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 11 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านโนนงาม 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 24 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านผือ 11 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 24 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านดู่ 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านอาราง 6 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
41 โรงเรียนบ้านสลับ 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 14 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
43 โรงเรียนบ้านด่าน 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านกันทรอม 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 8 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
49 โรงเรียนบ้านปุน 31 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 18 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
53 โรงเรียนบ้านตูม 63 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 23 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านหนองยาว 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม