หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด คณิตศาสตร์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 11 9
81.82%
2
18.18%
0
0.00%
11
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 12 6
60.00%
3
30.00%
1
10.00%
10
3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 11 5
55.56%
2
22.22%
2
22.22%
9
4 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 10 4
44.44%
4
44.44%
1
11.11%
9
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 10 4
44.44%
4
44.44%
1
11.11%
9
6 โรงเรียนบ้านตูม 8 4
57.14%
2
28.57%
1
14.29%
7
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 7 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
8 โรงเรียนบ้านสามเส้า 6 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
5
9 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 9 3
42.86%
0
0.00%
4
57.14%
7
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 7 2
33.33%
3
50.00%
1
16.67%
6
11 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 4 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
12 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 5 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
13 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 4 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
14 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 5 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
15 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 5 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
16 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 6 2
50.00%
0
0.00%
2
50.00%
4
17 โรงเรียนบ้านตาเอก 4 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
18 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 4 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
19 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
20 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนบ้านหนองคู 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
22 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 6 1
20.00%
4
80.00%
0
0.00%
5
24 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 5 1
25.00%
3
75.00%
0
0.00%
4
25 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 7 1
16.67%
2
33.33%
3
50.00%
6
26 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 5 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
27 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 7 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
28 โรงเรียนบ้านสดำ 4 1
25.00%
1
25.00%
2
50.00%
4
29 โรงเรียนบ้านกระหวัน 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
30 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 4 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
31 โรงเรียนบ้านตาปรก 4 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
32 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 4 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
33 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 4 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
34 โรงเรียนบ้านหนองยาว 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
35 โรงเรียนบ้านโนนสูง 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
36 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 3 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
37 โรงเรียนบ้านจะเนียว 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
38 โรงเรียนบ้านจานบัว 3 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
39 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
40 โรงเรียนบ้านพยอม 3 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
41 โรงเรียนบ้านหนองจิก 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
42 โรงเรียนบ้านกระบี่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านหนองบัว (ขุนหาญ) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านโดนอาว 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านนารังกา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านสะพุง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านหนองรุง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 6 0
0.00%
3
75.00%
1
25.00%
4
60 โรงเรียนบ้านจองกอ 3 0
0.00%
2
66.67%
1
33.33%
3
61 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 4 0
0.00%
2
66.67%
1
33.33%
3
62 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 3 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
63 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
64 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 4 0
0.00%
1
25.00%
3
75.00%
4
65 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 3 0
0.00%
1
33.33%
2
66.67%
3
66 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 3 0
0.00%
1
33.33%
2
66.67%
3
67 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
68 โรงเรียนบ้านตาแบน 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
69 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 3 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
70 โรงเรียนบ้านปุน 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
71 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
72 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
73 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
74 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
75 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
76 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
77 โรงเรียนบ้านสว่าง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
78 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
79 โรงเรียนบ้านอาราง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
80 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
81 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
82 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 6 0
0.00%
0
0.00%
4
100.00%
4
83 โรงเรียนบ้านขนุน 4 0
0.00%
0
0.00%
3
100.00%
3
84 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 3 0
0.00%
0
0.00%
3
100.00%
3
85 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 3 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
86 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 3 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
87 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 3 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
88 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
89 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
90 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
91 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 6 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
92 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
93 โรงเรียนบ้านด่าน 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
94 โรงเรียนบ้านตาแท่น 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
95 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
96 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
97 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
98 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
99 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
100 โรงเรียนบ้านเพ็ก 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
101 โรงเรียนบ้านระโยง 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
102 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 3 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
103 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
104 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
105 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
106 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
368
105
75
88
268

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม