หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านตูม 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
2 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
3 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
4 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
5 โรงเรียนบ้านดอนข่า 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
6 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
7 โรงเรียนบ้านตาเอก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านกันจด 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านเพ็ก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
รวม
25
11
13
0
24

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม