หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
2 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
3 โรงเรียนบ้านตูม 63 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
5 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
6 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
7 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม