หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนรวม - ภาษาไทย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
2 โรงเรียนบ้านจองกอ 7 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
4 โรงเรียนบ้านตูม 63 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านขนาด 8 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 25 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
7 โรงเรียนบ้านกระทิง 7 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านดาน 15 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านเพ็ก 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านโนนจิก 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านบักดอง 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านผือ 11 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านพยอม 17 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 18 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านกระเบา 21 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านเดื่อ 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 15 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
28 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 18 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 22 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
32 โรงเรียนบ้านปุน 31 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม