หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนรวม - ภาษาไทย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
2 โรงเรียนบ้านจองกอ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
4 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
5 โรงเรียนบ้านกระทิง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านขนาด 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านดาน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านตูม 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านปุน 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
12 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านกระเบา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านบักดอง 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านผือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านพยอม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านเพ็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านกระหวัน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
38 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
39 โรงเรียนบ้านสดำ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
65
45
8
5
58

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม