หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด คอมพิวเตอร์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 9 9
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
9
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
4 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
5 โรงเรียนบ้านจานบัว 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
6 โรงเรียนบ้านตูม 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
7 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
8 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
9 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
10 โรงเรียนบ้านโดนอาว 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
11 โรงเรียนบ้านกระหวัน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านดู่ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านตาเอก 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
18 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
19 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
20 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
22 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 4 1
25.00%
3
75.00%
0
0.00%
4
24 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
25 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
26 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
27 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
28 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
29 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
30 โรงเรียนบ้านกระเจา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านกันจด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านนารังกา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านสลับ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านขนาด 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนมหาราช 2 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
118
91
20
1
112

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม