หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ภาษาไทย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 9
81.82%
1
9.09%
1
9.09%
11
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 6
66.67%
2
22.22%
1
11.11%
9
3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 6
54.55%
4
36.36%
1
9.09%
11
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 6
66.67%
2
22.22%
1
11.11%
9
5 โรงเรียนบ้านระหาร 14 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 5
45.45%
4
36.36%
2
18.18%
11
7 โรงเรียนบ้านสามเส้า 30 4
44.44%
1
11.11%
4
44.44%
9
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 15 4
57.14%
1
14.29%
2
28.57%
7
9 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 24 4
66.67%
1
16.67%
1
16.67%
6
10 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 4
50.00%
2
25.00%
2
25.00%
8
11 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
12 โรงเรียนบ้านจะเนียว 18 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
13 โรงเรียนบ้านตูม 63 3
50.00%
0
0.00%
3
50.00%
6
14 โรงเรียนบ้านบักดอง 16 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
15 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 3
30.00%
6
60.00%
1
10.00%
10
16 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 21 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
17 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 5 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
18 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 3
42.86%
3
42.86%
1
14.29%
7
19 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
20 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 24 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
21 โรงเรียนบ้านกระเจา 7 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
22 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 10 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
24 โรงเรียนบ้านตาปรก 20 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
25 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 2
28.57%
2
28.57%
3
42.86%
7
26 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 22 2
33.33%
2
33.33%
2
33.33%
6
27 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 18 2
50.00%
0
0.00%
2
50.00%
4
28 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 14 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
29 โรงเรียนบ้านสดำ 18 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
30 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 18 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
31 โรงเรียนบ้านกันจด 8 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
32 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 25 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
33 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 22 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
34 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
35 โรงเรียนบ้านขนุน 33 2
25.00%
4
50.00%
2
25.00%
8
36 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 15 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
37 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 2
40.00%
1
20.00%
2
40.00%
5
38 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 15 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
39 โรงเรียนบ้านดาน 15 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
40 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 9 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
41 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
42 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 4 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านโนนงาม 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 7 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
48 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านชำม่วง 5 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
52 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 8 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
53 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 18 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
57 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 19 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
59 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
60 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 16 1
25.00%
3
75.00%
0
0.00%
4
61 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
63 โรงเรียนบ้านหนองทา 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 4 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านปะทาย 8 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
66 โรงเรียนบ้านจานเลียว 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 28 1
14.29%
3
42.86%
3
42.86%
7
69 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 18 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 25 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
72 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 24 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
73 โรงเรียนบ้านขนาด 8 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
74 โรงเรียนบ้านพยอม 17 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
75 โรงเรียนบ้านสะพุง 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
76 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 4 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
77 โรงเรียนบ้านกระเบา 21 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
78 โรงเรียนบ้านโตนด 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
79 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 15 1
16.67%
1
16.67%
4
66.67%
6
80 โรงเรียนบ้านซำ 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
81 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 13 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
82 โรงเรียนบ้านด่าน 22 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
83 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 22 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
84 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
85 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม