หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 51
89.47%
5
8.77%
1
1.75%
57
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 49
71.01%
17
24.64%
3
4.35%
69
3 โรงเรียนบ้านตูม 63 46
76.67%
8
13.33%
6
10.00%
60
4 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 45
83.33%
6
11.11%
3
5.56%
54
5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 30
73.17%
9
21.95%
2
4.88%
41
6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 26
61.90%
11
26.19%
5
11.90%
42
7 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 25
64.10%
11
28.21%
3
7.69%
39
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 23
62.16%
11
29.73%
3
8.11%
37
9 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 23
82.14%
5
17.86%
0
0.00%
28
10 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 23
82.14%
3
10.71%
2
7.14%
28
11 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 22
68.75%
8
25.00%
2
6.25%
32
12 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 22
70.97%
6
19.35%
3
9.68%
31
13 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 20
80.00%
3
12.00%
2
8.00%
25
14 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 19
67.86%
5
17.86%
4
14.29%
28
15 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 18
64.29%
7
25.00%
3
10.71%
28
16 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 18
75.00%
5
20.83%
1
4.17%
24
17 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 25 18
81.82%
1
4.55%
3
13.64%
22
18 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 17
51.52%
9
27.27%
7
21.21%
33
19 โรงเรียนบ้านสามเส้า 30 17
65.38%
3
11.54%
6
23.08%
26
20 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 24 17
73.91%
3
13.04%
3
13.04%
23
21 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 16
69.57%
5
21.74%
2
8.70%
23
22 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 15
68.18%
5
22.73%
2
9.09%
22
23 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 22 15
75.00%
4
20.00%
1
5.00%
20
24 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 21 15
75.00%
4
20.00%
1
5.00%
20
25 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 24 14
70.00%
2
10.00%
4
20.00%
20
26 โรงเรียนบ้านโดนอาว 28 13
56.52%
10
43.48%
0
0.00%
23
27 โรงเรียนบ้านขนุน 33 13
48.15%
7
25.93%
7
25.93%
27
28 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 13
56.52%
6
26.09%
4
17.39%
23
29 โรงเรียนบ้านตาแท่น 25 13
68.42%
3
15.79%
3
15.79%
19
30 โรงเรียนบ้านปุน 31 12
50.00%
8
33.33%
4
16.67%
24
31 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 25 12
52.17%
5
21.74%
6
26.09%
23
32 โรงเรียนบ้านจะเนียว 18 12
70.59%
3
17.65%
2
11.76%
17
33 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 19 12
66.67%
2
11.11%
4
22.22%
18
34 โรงเรียนบ้านกระหวัน 17 12
70.59%
2
11.76%
3
17.65%
17
35 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 18 12
80.00%
2
13.33%
1
6.67%
15
36 โรงเรียนบ้านจานบัว 27 11
45.83%
9
37.50%
4
16.67%
24
37 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 22 11
55.00%
5
25.00%
4
20.00%
20
38 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 11
61.11%
5
27.78%
2
11.11%
18
39 โรงเรียนบ้านหนองจิก 21 11
57.89%
3
15.79%
5
26.32%
19
40 โรงเรียนบ้านสดำ 18 11
64.71%
3
17.65%
3
17.65%
17
41 โรงเรียนบ้านดาน 15 11
73.33%
2
13.33%
2
13.33%
15
42 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 15 11
78.57%
2
14.29%
1
7.14%
14
43 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 16 11
78.57%
1
7.14%
2
14.29%
14
44 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 24 10
47.62%
7
33.33%
4
19.05%
21
45 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 25 10
52.63%
7
36.84%
2
10.53%
19
46 โรงเรียนบ้านพยอม 17 10
62.50%
5
31.25%
1
6.25%
16
47 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 17 10
66.67%
4
26.67%
1
6.67%
15
48 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 16 10
71.43%
4
28.57%
0
0.00%
14
49 โรงเรียนบ้านกระเบา 21 10
66.67%
3
20.00%
2
13.33%
15
50 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 18 10
58.82%
2
11.76%
5
29.41%
17
51 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 14 10
83.33%
1
8.33%
1
8.33%
12
52 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 22 9
52.94%
7
41.18%
1
5.88%
17
53 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 24 9
52.94%
5
29.41%
3
17.65%
17
54 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 19 9
56.25%
4
25.00%
3
18.75%
16
55 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 23 9
52.94%
3
17.65%
5
29.41%
17
56 โรงเรียนบ้านกันทรอม 15 9
64.29%
3
21.43%
2
14.29%
14
57 โรงเรียนบ้านระหาร 14 9
64.29%
3
21.43%
2
14.29%
14
58 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 15 9
64.29%
2
14.29%
3
21.43%
14
59 โรงเรียนบ้านหนองยาว 12 9
81.82%
2
18.18%
0
0.00%
11
60 โรงเรียนบ้านบักดอง 16 9
90.00%
0
0.00%
1
10.00%
10
61 โรงเรียนบ้านด่าน 22 8
47.06%
7
41.18%
2
11.76%
17
62 โรงเรียนบ้านตาปรก 20 8
47.06%
6
35.29%
3
17.65%
17
63 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 18 8
50.00%
4
25.00%
4
25.00%
16
64 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 15 8
61.54%
4
30.77%
1
7.69%
13
65 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 13 8
66.67%
3
25.00%
1
8.33%
12
66 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 12 8
72.73%
3
27.27%
0
0.00%
11
67 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 10 8
80.00%
2
20.00%
0
0.00%
10
68 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 10 8
80.00%
1
10.00%
1
10.00%
10
69 โรงเรียนบ้านดู่ 12 8
66.67%
0
0.00%
4
33.33%
12
70 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 31 7
38.89%
6
33.33%
5
27.78%
18
71 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 13 7
53.85%
5
38.46%
1
7.69%
13
72 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 14 7
58.33%
5
41.67%
0
0.00%
12
73 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 16 7
53.85%
4
30.77%
2
15.38%
13
74 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 13 7
53.85%
4
30.77%
2
15.38%
13
75 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 16 7
63.64%
3
27.27%
1
9.09%
11
76 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 12 7
70.00%
2
20.00%
1
10.00%
10
77 โรงเรียนบ้านหนองคู 10 7
70.00%
2
20.00%
1
10.00%
10
78 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 9 7
87.50%
1
12.50%
0
0.00%
8
79 โรงเรียนบ้านโนนงาม 10 7
87.50%
1
12.50%
0
0.00%
8
80 โรงเรียนบ้านกระเจา 7 7
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
81 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 28 6
28.57%
10
47.62%
5
23.81%
21
82 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 22 6
35.29%
9
52.94%
2
11.76%
17
83 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 15 6
42.86%
4
28.57%
4
28.57%
14
84 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 18 6
46.15%
4
30.77%
3
23.08%
13
85 โรงเรียนบ้านโตนด 13 6
54.55%
4
36.36%
1
9.09%
11
86 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 11 6
54.55%
4
36.36%
1
9.09%
11
87 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 14 6
54.55%
4
36.36%
1
9.09%
11
88 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 6
60.00%
3
30.00%
1
10.00%
10
89 โรงเรียนบ้านผือ 11 6
60.00%
3
30.00%
1
10.00%
10
90 โรงเรียนบ้านตระกาจ 7 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
91 โรงเรียนบ้านสว่าง 8 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
92 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 16 5
35.71%
6
42.86%
3
21.43%
14
93 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 13 5
41.67%
6
50.00%
1
8.33%
12
94 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 25 5
38.46%
5
38.46%
3
23.08%
13
95 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 21 5
50.00%
5
50.00%
0
0.00%
10
96 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 18 5
45.45%
4
36.36%
2
18.18%
11
97 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 13 5
45.45%
4
36.36%
2
18.18%
11
98 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 10 5
55.56%
4
44.44%
0
0.00%
9
99 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 11 5
55.56%
4
44.44%
0
0.00%
9
100 โรงเรียนบ้านตระกวน 12 5
45.45%
3
27.27%
3
27.27%
11
101 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 12 5
50.00%
2
20.00%
3
30.00%
10
102 โรงเรียนบ้านสะพุง 10 5
55.56%
2
22.22%
2
22.22%
9
103 โรงเรียนบ้านขนาด 8 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
104 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 9 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
105 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 9 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
106 โรงเรียนบ้านกันจด 8 5
71.43%
2
28.57%
0
0.00%
7
107 โรงเรียนบ้านนารังกา 8 5
71.43%
1
14.29%
1
14.29%
7
108 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 7 5
71.43%
1
14.29%
1
14.29%
7
109 โรงเรียนบ้านกระทิง 7 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
110 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 6 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
111 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 5
62.50%
0
0.00%
3
37.50%
8
112 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 6 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
113 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
114 โรงเรียนบ้านกราม 12 4
36.36%
5
45.45%
2
18.18%
11
115 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 12 4
40.00%
5
50.00%
1
10.00%
10
116 โรงเรียนบ้านปะทาย 8 4
50.00%
3
37.50%
1
12.50%
8
117 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 4
57.14%
3
42.86%
0
0.00%
7
118 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 8 4
57.14%
3
42.86%
0
0.00%
7
119 โรงเรียนบ้านหนองบัว (ขุนหาญ) 7 4
57.14%
2
28.57%
1
14.29%
7
120 โรงเรียนบ้านจองกอ 7 4
57.14%
2
28.57%
1
14.29%
7
121 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 8 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
122 โรงเรียนบ้านโนนจิก 6 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
123 โรงเรียนบ้านอาราง 6 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
124 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 7 4
57.14%
1
14.29%
2
28.57%
7
125 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 7 4
57.14%
1
14.29%
2
28.57%
7
126 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 7 4
66.67%
1
16.67%
1
16.67%
6
127 โรงเรียนบ้านกันจาน 7 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
128 โรงเรียนบ้านชำม่วง 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
129 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
130 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 6 4
66.67%
0
0.00%
2
33.33%
6
131 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 6 4
66.67%
0
0.00%
2
33.33%
6
132 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 8 4
66.67%
0
0.00%
2
33.33%
6
133 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
5
134 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 5 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
5
135 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 15 3
23.08%
7
53.85%
3
23.08%
13
136 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 12 3
30.00%
7
70.00%
0
0.00%
10
137 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 18 3
23.08%
5
38.46%
5
38.46%
13
138 โรงเรียนมหาราช 2 12 3
27.27%
5
45.45%
3
27.27%
11
139 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 11 3
30.00%
5
50.00%
2
20.00%
10
140 โรงเรียนบ้านเดื่อ 9 3
42.86%
4
57.14%
0
0.00%
7
141 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 8 3
42.86%
4
57.14%
0
0.00%
7
142 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 3
50.00%
3
50.00%
0
0.00%
6
143 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 9 3
50.00%
2
33.33%
1
16.67%
6
144 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 6 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
145 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
146 โรงเรียนบ้านสลับ 5 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
147 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 7 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
148 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
149 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
150 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
151 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
152 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 7 3
42.86%
0
0.00%
4
57.14%
7
153 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 4 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
154 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
155 โรงเรียนบ้านหนองรุง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
156 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 13 2
16.67%
9
75.00%
1
8.33%
12
157 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 14 2
16.67%
5
41.67%
5
41.67%
12
158 โรงเรียนบ้านนาขนวน 11 2
25.00%
3
37.50%
3
37.50%
8
159 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 7 2
33.33%
2
33.33%
2
33.33%
6
160 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 5 2
40.00%
2
40.00%
1
20.00%
5
161 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 6 2
40.00%
2
40.00%
1
20.00%
5
162 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
163 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 5 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
164 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 5 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
165 โรงเรียนบ้านเพ็ก 6 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
166 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 5 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
167 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
168 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
169 โรงเรียนบ้านจานเลียว 5 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
170 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
171 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
172 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
173 โรงเรียนบ้านกระบี่ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
174 โรงเรียนบ้านคำกลาง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
175 โรงเรียนบ้านซำ 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
176 โรงเรียนบ้านหนองทา 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
177 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 14 1
11.11%
5
55.56%
3
33.33%
9
178 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 8 1
14.29%
3
42.86%
3
42.86%
7
179 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 10 1
16.67%
3
50.00%
2
33.33%
6
180 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 4 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
181 โรงเรียนบ้านระโยง 6 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
182 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
183 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 4 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
184 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 4 1
25.00%
1
25.00%
2
50.00%
4
185 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
186 โรงเรียนบ้านตานวน 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
187 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
188 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
189 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
190 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
191 โรงเรียนบ้านตายู 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
192 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 7 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
193 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
194 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
195 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 6 1
33.33%
0
0.00%
2
66.67%
3
196 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 4 1
33.33%
0
0.00%
2
66.67%
3
197 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 3 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
198 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 3 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
199 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
200 โรงเรียนบ้านโนนแก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
201 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
202 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
203 โรงเรียนบ้านภูทอง 8 0
0.00%
4
66.67%
2
33.33%
6
204 โรงเรียนบ้านชำเขียน 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
205 โรงเรียนบ้านตาแบน 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
206 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
2,861
1,517
620
324
2,461

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม