สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 24 7 8 39 51 5 1 57
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 11 3 0 14 20 3 2 25
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 10 8 9 27 49 17 3 69
4 โรงเรียนบ้านตูม 63 9 6 5 20 46 8 6 60
5 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 8 13 9 30 45 6 3 54
6 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 7 6 4 17 25 11 3 39
7 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 7 4 2 13 23 3 2 28
8 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 6 7 1 14 30 9 2 41
9 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 23 6 0 1 7 9 3 5 17
10 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 25 5 4 2 11 18 1 3 22
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 5 3 6 14 23 11 3 37
12 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 16 5 2 1 8 11 1 2 14
13 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 5 2 0 7 18 5 1 24
14 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 5 1 3 9 19 5 4 28
15 โรงเรียนบ้านดู่ 12 5 0 0 5 8 0 4 12
16 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 4 4 6 14 22 8 2 32
17 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 4 3 4 11 22 6 3 31
18 โรงเรียนบ้านสามเส้า 30 4 2 5 11 17 3 6 26
19 โรงเรียนบ้านโดนอาว 28 4 1 4 9 13 10 0 23
20 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 18 4 1 1 6 10 2 5 17
21 โรงเรียนบ้านปุน 31 4 1 1 6 12 8 4 24
22 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 3 4 2 9 26 11 5 42
23 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 3 3 3 9 16 5 2 23
24 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 3 2 2 7 15 5 2 22
25 โรงเรียนบ้านกระหวัน 17 3 2 1 6 12 2 3 17
26 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 24 3 1 2 6 14 2 4 20
27 โรงเรียนบ้านสว่าง 8 3 1 0 4 6 1 0 7
28 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 19 3 0 1 4 9 4 3 16
29 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 10 3 0 1 4 8 2 0 10
30 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 16 3 0 0 3 7 3 1 11
31 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 2 5 7 14 23 5 0 28
32 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 22 2 5 6 13 15 4 1 20
33 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 21 2 4 2 8 15 4 1 20
34 โรงเรียนบ้านตาแท่น 25 2 4 1 7 13 3 3 19
35 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 24 2 3 4 9 17 3 3 23
36 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 2 2 3 7 13 6 4 23
37 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 2 2 1 5 11 5 2 18
38 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 2 1 6 9 18 7 3 28
39 โรงเรียนบ้านระหาร 14 2 1 2 5 9 3 2 14
40 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 19 2 1 2 5 12 2 4 18
41 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 16 2 1 1 4 10 4 0 14
42 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 2 1 0 3 4 0 1 5
43 โรงเรียนบ้านบักดอง 16 2 1 0 3 9 0 1 10
44 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 14 2 1 0 3 6 4 1 11
45 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 25 2 1 0 3 12 5 6 23
46 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 2 0 1 3 6 3 1 10
47 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 10 2 0 1 3 5 4 0 9
48 โรงเรียนบ้านจะเนียว 18 2 0 1 3 12 3 2 17
49 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 18 2 0 1 3 6 4 3 13
50 โรงเรียนบ้านหนองยาว 12 2 0 1 3 9 2 0 11
51 โรงเรียนบ้านกระทิง 7 2 0 0 2 5 1 0 6
52 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 13 2 0 0 2 8 3 1 12
53 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 8 2 0 0 2 4 3 0 7
54 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 9 2 0 0 2 5 2 1 8
55 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 25 1 4 2 7 10 7 2 19
56 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 1 3 2 6 17 9 7 33
57 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 18 1 3 1 5 12 2 1 15
58 โรงเรียนบ้านพยอม 17 1 3 1 5 10 5 1 16
59 โรงเรียนบ้านด่าน 22 1 3 0 4 8 7 2 17
60 โรงเรียนบ้านขนุน 33 1 2 2 5 13 7 7 27
61 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 10 1 2 2 5 8 1 1 10
62 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 24 1 2 1 4 10 7 4 21
63 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 17 1 2 1 4 10 4 1 15
64 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 13 1 2 1 4 5 4 2 11
65 โรงเรียนบ้านดาน 15 1 2 0 3 11 2 2 15
66 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 9 1 2 0 3 7 1 0 8
67 โรงเรียนบ้านกระเบา 21 1 1 1 3 10 3 2 15
68 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 1 1 1 3 4 3 0 7
69 โรงเรียนบ้านตระกาจ 7 1 1 1 3 6 1 0 7
70 โรงเรียนบ้านโตนด 13 1 1 1 3 6 4 1 11
71 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 22 1 1 1 3 11 5 4 20
72 โรงเรียนบ้านปะทาย 8 1 1 1 3 4 3 1 8
73 โรงเรียนบ้านสะพุง 10 1 1 1 3 5 2 2 9
74 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 13 1 1 1 3 5 6 1 12
75 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 11 1 1 1 3 5 4 0 9
76 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 28 1 1 0 2 6 10 5 21
77 โรงเรียนบ้านกราม 12 1 1 0 2 4 5 2 11
78 โรงเรียนบ้านจองกอ 7 1 1 0 2 4 2 1 7
79 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 15 1 1 0 2 11 2 1 14
80 โรงเรียนบ้านชำม่วง 5 1 0 2 3 4 1 0 5
81 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 22 1 0 2 3 6 9 2 17
82 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 1 0 2 3 5 0 0 5
83 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 7 1 0 2 3 4 1 2 7
84 โรงเรียนบ้านตระกวน 12 1 0 1 2 5 3 3 11
85 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 15 1 0 1 2 9 2 3 14
86 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 15 1 0 1 2 8 4 1 13
87 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 7 1 0 1 2 5 1 1 7
88 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 18 1 0 0 1 8 4 4 16
89 โรงเรียนบ้านกันทรอม 15 1 0 0 1 9 3 2 14
90 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 1 0 0 1 3 1 1 5
91 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 6 1 0 0 1 2 2 1 5
92 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 16 1 0 0 1 5 6 3 14
93 โรงเรียนบ้านผือ 11 1 0 0 1 6 3 1 10
94 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 13 1 0 0 1 7 4 2 13
95 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 21 1 0 0 1 5 5 0 10
96 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 3 1 0 0 1 2 0 1 3
97 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 25 1 0 0 1 5 5 3 13
98 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 18 1 0 0 1 3 5 5 13
99 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 15 1 0 0 1 3 7 3 13
100 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 6 0 3 1 4 5 1 0 6
101 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 22 0 2 2 4 9 7 1 17
102 โรงเรียนบ้านกระเจา 7 0 2 1 3 7 0 0 7
103 โรงเรียนบ้านจานบัว 27 0 2 1 3 11 9 4 24
104 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 4 0 2 1 3 3 0 0 3
105 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 4 0 2 0 2 3 1 0 4
106 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 12 0 2 0 2 7 2 1 10
107 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 24 0 2 0 2 9 5 3 17
108 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 7 0 2 0 2 3 0 4 7
109 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 0 2 0 2 3 3 0 6
110 โรงเรียนบ้านหนองจิก 21 0 1 4 5 11 3 5 19
111 โรงเรียนบ้านกันจด 8 0 1 1 2 5 2 0 7
112 โรงเรียนบ้านขนาด 8 0 1 1 2 5 2 1 8
113 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 15 0 1 1 2 6 4 4 14
114 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 6 0 1 1 2 3 2 0 5
115 โรงเรียนบ้านหนองคู 10 0 1 1 2 7 2 1 10
116 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 5 0 1 1 2 2 2 0 4
117 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 3 0 1 0 1 1 2 0 3
118 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 14 0 1 0 1 7 5 0 12
119 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 7 0 1 0 1 4 1 1 6
120 โรงเรียนบ้านจานเลียว 5 0 1 0 1 2 0 1 3
121 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 5 0 1 0 1 4 1 0 5
122 โรงเรียนบ้านตาปรก 20 0 1 0 1 8 6 3 17
123 โรงเรียนบ้านตายู 3 0 1 0 1 1 1 0 2
124 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 11 0 1 0 1 3 5 2 10
125 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 5 0 1 0 1 2 2 1 5
126 โรงเรียนบ้านโนนแก 1 0 1 0 1 1 0 0 1
127 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1 0 1 0 1 1 0 0 1
128 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 4 0 1 0 1 1 1 2 4
129 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 4 0 1 0 1 2 2 0 4
130 โรงเรียนบ้านเพ็ก 6 0 1 0 1 2 1 1 4
131 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 31 0 1 0 1 7 6 5 18
132 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 8 0 1 0 1 3 4 0 7
133 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 6 0 1 0 1 5 0 0 5
134 โรงเรียนบ้านสดำ 18 0 1 0 1 11 3 3 17
135 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 3 0 1 0 1 1 0 1 2
136 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 12 0 1 0 1 4 5 1 10
137 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 0 1 0 1 1 0 0 1
138 โรงเรียนบ้านหนองรุง 3 0 1 0 1 3 0 0 3
139 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 8 0 1 0 1 4 0 2 6
140 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 11 0 0 2 2 6 4 1 11
141 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 13 0 0 1 1 7 5 1 13
142 โรงเรียนบ้านกระบี่ 2 0 0 1 1 2 0 0 2
143 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 5 0 0 1 1 2 1 0 3
144 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 16 0 0 1 1 7 4 2 13
145 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 18 0 0 1 1 5 4 2 11
146 โรงเรียนบ้านซำ 3 0 0 1 1 2 0 0 2
147 โรงเรียนบ้านเดื่อ 8 0 0 1 1 3 4 0 7
148 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 7 0 0 1 1 2 2 2 6
149 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 0 0 1 1 5 0 3 8
150 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 0 0 1 1 3 2 0 5
151 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 3 0 0 1 1 2 1 0 3
152 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 14 0 0 1 1 10 1 1 12
153 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 12 0 0 1 1 3 7 0 10
154 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 12 0 0 1 1 8 3 0 11
155 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 9 0 0 1 1 3 2 1 6
156 โรงเรียนบ้านอาราง 6 0 0 1 1 4 2 0 6
157 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 2 0 0 0 0 1 1 0 2
158 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 7 0 0 0 0 4 2 1 7
159 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 2 0 0 0 0 1 1 0 2
160 โรงเรียนบ้านกันจาน 7 0 0 0 0 4 1 0 5
161 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 12 0 0 0 0 5 2 3 10
162 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 3 0 0 0 0 1 1 1 3
163 โรงเรียนบ้านคำกลาง 2 0 0 0 0 2 0 0 2
164 โรงเรียนบ้านชำเขียน 2 0 0 0 0 0 1 1 2
165 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 8 0 0 0 0 1 3 3 7
166 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 8 0 0 0 0 4 2 0 6
167 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 1 0 0 0 0 1 0 0 1
168 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 7 0 0 0 0 3 1 1 5
169 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 6 0 0 0 0 4 0 2 6
170 โรงเรียนบ้านตานวน 3 0 0 0 0 1 1 1 3
171 โรงเรียนบ้านตาแบน 2 0 0 0 0 0 1 1 2
172 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 0 0 0 0 3 0 0 3
173 โรงเรียนบ้านนาขนวน 11 0 0 0 0 2 3 3 8
174 โรงเรียนบ้านนารังกา 8 0 0 0 0 5 1 1 7
175 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 7 0 0 0 0 1 1 0 2
176 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 4 0 0 0 0 3 1 0 4
177 โรงเรียนบ้านโนนงาม 10 0 0 0 0 7 1 0 8
178 โรงเรียนบ้านโนนจิก 6 0 0 0 0 4 2 0 6
179 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 14 0 0 0 0 1 5 3 9
180 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 2 0 0 0 0 1 1 0 2
181 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 6 0 0 0 0 1 0 2 3
182 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 5 0 0 0 0 4 0 1 5
183 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 4 0 0 0 0 1 2 0 3
184 โรงเรียนบ้านภูทอง 8 0 0 0 0 0 4 2 6
185 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 4 0 0 0 0 1 2 1 4
186 โรงเรียนบ้านระโยง 6 0 0 0 0 1 2 1 4
187 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 13 0 0 0 0 2 9 1 12
188 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 3 0 0 0 0 2 0 1 3
189 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 6 0 0 0 0 4 0 2 6
190 โรงเรียนบ้านสลับ 5 0 0 0 0 3 2 0 5
191 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 2 0 0 0 0 1 1 0 2
192 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 2 0 0 0 0 0 0 1 1
193 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 4 0 0 0 0 1 0 2 3
194 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 9 0 0 0 0 5 2 1 8
195 โรงเรียนบ้านหนองทา 3 0 0 0 0 2 0 0 2
196 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4 0 0 0 0 1 1 1 3
197 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 3 0 0 0 0 1 0 1 2
198 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 10 0 0 0 0 1 3 2 6
199 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 4 0 0 0 0 3 1 0 4
200 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 5 0 0 0 0 2 2 0 4
201 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 3 0 0 0 0 2 1 0 3
202 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 7 0 0 0 0 4 1 2 7
203 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 3 0 0 0 0 2 0 1 3
204 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 14 0 0 0 0 2 5 5 12
205 โรงเรียนมหาราช 2 12 0 0 0 0 3 5 3 11
206 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 3 0 0 0 0 1 1 1 3
รวม 2,860 262 218 192 672 1,517 620 324 2,461

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม