#
สถานที่
ที่อยู่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
แผนที่
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 150 หมู่ที่ 5 ถนนดำรงสถิต ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 นายทองหล่อ สิงห์คง 045661467
2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
3 โรงเรียนบ้านผือ
4 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ตำบลเวียงเหนือ นายทองคำ รักษาวงษ์ 0998154723
5 กันทรลักษ์วิทยา ตำบลในเมือง
6 โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503)
7 ศูนย์ภาษาอังกฤษทองใบ
8 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
9 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
10 โรงเรียนบ้านกระบี่
11 โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา
12 เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม