สถิติการลงทะเบียน
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
  2. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
  3.
  4. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
  5. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
  6. โรงเรียนบ้านโตนด
  7. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
  8. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
  9. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
  10. โรงเรียนบ้านหนองยาว
 • 
  สถิติการเข้าชม
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 18
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 27
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 659
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 4035
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 32407
  • เริ่มนับ 26 สิงหาคม 2561
  • IP:34.204.193.85
  ข่าวประชาสัมพันธ์


  รายละเอียด :

  :17 ตุลาคม 2561

  รายละเอียด :

   

  :16 ตุลาคม 2561

  รายละเอียด :

  :11 ตุลาคม 2561

  สรุปผลแข่งขันตามกลุ่มเรียงตามเหรียญทอง
  สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียนเหรียญทอง
  #
  ชื่อโรงเรียน
  รวม
  อันดับ
  1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 51 5 1 57 อันดับที่ 1
  2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 49 17 3 69 อันดับที่ 2
  3 โรงเรียนบ้านตูม 46 8 6 60 อันดับที่ 3
  4 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 45 6 3 54
  5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 30 9 2 41
  6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 26 11 5 42
  7 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 25 11 3 39
  8 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 23 11 3 37
  9 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 23 5 0 28
  10 โรงเรียนบ้านตาเอก 23 3 2 28
  11 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 22 8 2 32
  12 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 22 6 3 31
  13 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 20 3 2 25
  14 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 19 5 4 28
  15 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 18 7 3 28
  16 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 18 5 1 24
  17 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 18 1 3 22
  18 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 17 9 7 33
  19 โรงเรียนบ้านสามเส้า 17 3 6 26
  20 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 17 3 3 23
  สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

  หมวดหมู่
  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
  ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
  การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
  ทั้งหมด
  #
  โรงเรียน
  จำนวนรายการ
  ทอง
  เงิน
  ทองแดง
  รวม
  1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 51
  89.47%
  5
  8.77%
  1
  1.75%
  57
  2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 49
  71.01%
  17
  24.64%
  3
  4.35%
  69
  3 โรงเรียนบ้านตูม 63 46
  76.67%
  8
  13.33%
  6
  10.00%
  60
  4 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 45
  83.33%
  6
  11.11%
  3
  5.56%
  54
  5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 30
  73.17%
  9
  21.95%
  2
  4.88%
  41
  6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 26
  61.90%
  11
  26.19%
  5
  11.90%
  42
  7 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 25
  64.10%
  11
  28.21%
  3
  7.69%
  39
  8 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 23
  62.16%
  11
  29.73%
  3
  8.11%
  37
  9 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 23
  82.14%
  5
  17.86%
  0
  0.00%
  28
  10 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 23
  82.14%
  3
  10.71%
  2
  7.14%
  28
  11 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 22
  68.75%
  8
  25.00%
  2
  6.25%
  32
  12 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 22
  70.97%
  6
  19.35%
  3
  9.68%
  31
  13 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 20
  80.00%
  3
  12.00%
  2
  8.00%
  25
  14 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 19
  67.86%
  5
  17.86%
  4
  14.29%
  28
  15 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 18
  64.29%
  7
  25.00%
  3
  10.71%
  28
  16 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 18
  75.00%
  5
  20.83%
  1
  4.17%
  24
  17 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 25 18
  81.82%
  1
  4.55%
  3
  13.64%
  22
  18 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 17
  51.52%
  9
  27.27%
  7
  21.21%
  33
  19 โรงเรียนบ้านสามเส้า 30 17
  65.38%
  3
  11.54%
  6
  23.08%
  26
  20 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 24 17
  73.91%
  3
  13.04%
  3
  13.04%
  23


  ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

  E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม